TRAFİK SİGORTASI

Kısaca Trafik Sigortası
Kimilerinin araba alım satım esnasında karşılaştığı; kimilerinin ise daha önceden aşina olduğu trafik sigortası; trafikte olmanın da öncelikli zorunlulukları arasındadır. Nasıl ki ehliyetiniz yanınızda yokken trafiğe çıkamaz, çıkmanız durumunda trafik cezaları ile karşılaşırsanız; trafik sigortası için de aynı yaptırım söz konusudur.
Karayolları Trafik kanunları gereğince trafiğe kayıtlı tüm motorlu araçlar trafik sigortasını her yıl yaptırmak ve sigortası trafikte bulunmamak zorundadır. Aksi durumda trafikten men edilerek; boş yere ceza alacak, trafik poliçesindeki indirim haklarını da kaybedecektir.
Başkalarına Verilen Zararları Sigortanız Ödeyecek
Trafik sigortası; sigortalı aracın başka araçlara vereceği zararlar karşısında; Kaza masraflarını, ölüm yaralanma sonucu oluşabilecek hastane giderlerini ve tazminat bedellerini belirli limitler dâhilinde karşılamaktadır.
Trafik sigortası teminat kapsamı kasko sigortaları ile çok sık karıştırılır ve aracın kendisine ait masraflarının da trafik sigortası ile karşılanabileceği sanılır. Trafik sigortalarında amaç başkalarına karşı olan mali sorumlulukları teminat altına almaktır; Bu sayede sürücü olası risklerde sigorta güvencesi içerisinde büyük bedelleri ödeme mağduriyetini önlemiş olur.
Trafik Sigortası Hesaplama Süreci
Trafik sigortasında fiyat hesaplaması yapılırken; aracın modeli, yılı, kayıtlı olduğu il ve sürücünün bilgileri istenir. Sigorta şirketleri trafik sigortası fiyatı verirken herhangi bir uygulamaya bağlı kalmak zorunda değiller. Bu sebeple her şirkette farklı fiyat ile karşılaşabilir hatta kimi şirketlerin arasında ciddi fiyat farklarına şahit olunabilir.
Trafik sigortalarında fiyat hesaplama işlemlerinin arka planında sürücünün hasarsızlık geçmişi önemli bir yer tutar, aracı kayıtlı olduğu il ve aracın modeli de fiyatları belirleyen diğer unsurlar arasındadır.
İndirim Haklarınız İle En Uygun Trafik Sigortası
Hasarsızlık indirimi Ocak 2014'e kadar belirli basamaklar ile hesaplanıyor ve her sigorta şirketi için standart bir indirim aralığı sunuyordu. Ocak ayından itibaren ise şirketlere bu konuda serbest tarife uygulaması getirildi. Mevcut uygulamada bu durum fiyatlarda abartılı bir değişimi getirmemiş olsa da fiyat farklılıklarının arasında en uygun fiyatı sunan biz karşılaştırmalı sigorta teklifi veren kurumlar için daha hızlı bir çalışmayı gerektirdi.
Son dönem sigortacılık işlemlerinde gelinen son noktada; Çoklu sigorta teklifi tercihi artmış ve online sigortacılık dönemi gelişmiş durumda. Artan talebe bağlı olarak ekibini, alt donanımını ve sigorta şirketi sayısını arttıran Aydemirler Sigorta; En uygun trafik sigortası fiyatını sunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktadır.
Zorunlu trafik sigortasını yaptırırken; her türlü hakkını ve daha fazlasını en uygun fiyat avantajıyla en doğru teminat kapsamında öğrenmek, 0462 322 10 10 Aydemirler Sigorta 7/24 Danışmanlık Hizmeti ile oldukça kolay… Trafik sigortanızı sorgulatmak, hatırlatılmasını talep etmek, poliçe aşamasına getirmek ya da fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak için online teklif isteyebilir, telefon ile ulaşabilir ve numaranızı bırakarak sizi aramamızı isteyebilirsiniz.

Trafik Sigortası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • Trafik Sigortası Nedir?

  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası diğer adı trafik sigortası, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, motosiklet, iş makineleri ve diğer karayolu taşıtları için yapılan zorunlu sigorta türlerindendir. Zorunlu Trafik Sigortası kusurunuz oranında ve teminat limitleri dahilinde üçüncü şahıslara verdiğiniz bedeni, maddi ve trafik kazasından dolayı oluşan tedavi giderleri zararların karşılamaktadır. Teminatları genellikle her yıl başı Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. Maddi zararların karşılanması yanı sıra, kazaya ilişkin tedavi giderlerini Sosyal Güvenlik Fonuna aktardığı primler sayesinde karşılamaktadır. Kazada zarar gören kişilerin ölmesi veya sakat kalması hallerinde kazada zarar görenin desteğinden mahrum kalan eş, çocuk veya birinci derece akrabalarına tazminat ödemesi yapar. Destekten mahrumiyet tazminatı belirli kriterlere göre yapılmaktadır. Kişinin yaşı, mesleği, geliri gibi bir takım kriterler önemlidir. Bu kriterlere göre tazminat miktarı değişebilmektedir. Sigorta şirketlerinin aktüerya birimi bu hesaplamaları yapmaktadır. Kişinin ölmesi halinde varislere, sakat kalması veya tedavi görmesi halinde kendisine ödeme yapılmaktadır.

  Trafik sigortası poliçesi teklifi almak için ve daha detaylı bilgi almak için danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

   

 • Trafik kazasında zarar görenler kazaya neden olan sigortalı kişiye taleplerini ne kadar sürede bildirmelidir? Zamanaşımı süresi kaç yıldır?

  Trafik kazasında Zarar gören, kazaya neden olan sigortalı kişiyi öğrendiği tarihi takiben 2 yıl içinde talebini sigorta şirketine bildirmek zorundadır. Fakat zarar gören kazaya neden olan kişiyi öğrenmese de, her halükarda kaza tarihini takip eden 10 yıl sonunda başvuru hakkı düşer. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

 • Sigortalıya dava açılması halinde, mahkeme dava giderleri trafik sigortası kapsamında ödeme yapar mı?

  Sigortalıya dava açılması halinde mahkeme ve avukatlık giderleri teminat limiti dahilinde ödeme yapılır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve buna rağmen açılan bir dava varsa, Trafik sigortası teminat limiti kapsamında ödeme yapılmaktadır.

 • Ölüm veya yaralanma sonucunda kalıcı veya geçici iş görememe sakatlığı durumunda, trafik sigortası oluşan bu zararları öder mi?

  Ölüm veya yaralanma sonucunda kalıcı veya geçici iş görememe sakatlığı durumunda trafik sigortası ödemede bulunmaktadır. Bu şekilde kalıcı ve geçici bir kayıp varsa, teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, trafik sigortası poliçesi tarafından ödenme yapılmaktadır.

 • Yarışlara katılan yarış araçların sebep oldukları maddi ve bedeni zararlar trafik sigortası teminat kapsamında mıdır?

  Yarışlara katılan araçların sebep oldukları maddi ve bedeni zararlar teminat kapsamı dışında kalmaktadır. Bu durumlarda yarış düzenleyenlerin, yarışla ilgili sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların ve yarış düzenleyenlerin teminat ve primleri ile ilgili bilgiler Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te ayrıca belirlenmiştir.

 • Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması için bırakılan aracın sebep olacağı zarar Trafik sigortası poliçesinden karşılanabilir mi?

  Bu zararlar trafik sigortası teminat kapsamı dışındadır. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların o işle ilgili sorumluluklarını ayrı bir poliçede sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların teminat ve primleri ile ilgili bilgiler “Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik”te ayrıca belirtilmiştir.

 • Aracın çektiği römork veya çektiği başka bir aracın neden olduğu kazadaki zarar, çeken aracın trafik sigortasından karşılanabiliyor mu?

  Çeken aracın zorunlu trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da teminat altına almaktadır. Ancak farklı olarak, römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı ve özel şartlar içeren ek bir sorumluluk sigortası poliçesi yaptırmaları gerekir.

 • Trafik sigortasında hasar tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya sürprim uygulaması, aracı mı yoksa işleteni mi takip eder?

  Trafik Sigorta Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya sürprim artırımı uygulaması işleteni takip eder.

 • Trafik sigortasında kazaya karışan araç için sigorta primini etkiler mi?

  Evet kara yollarında hareket halinde olan Motorlu aracın kazaya karışması durumunda sigorta primini kaskoda olduğu gibi etkilemektedir. Sigorta şirketleri “Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik” ile belirtilen basamak ve oranlar şu şekilde olmaktadır. 4. Basamakta olan bir sürücü kazaya karışıp kusurlu olması durumunda 3. Basamağa düşmektedir. 2. Bir kazası olması ve kusurlu olması durumunda 2. Basamağa düşmektedir. 3 ve üzeri kendi kusurlu olduğu hasarlar içinde 1. Basamağa düşmektedir. 1. Basamak en riskli basamaktır. Bu basamakta olan trafik sigortaları için en yüksek prim uygulanmaktadır.

 • "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" olan bir araca hasarsızlık indirimi yapılıyor mu?

  Trafik sigortalarında basamak uygulamaları vardır. İlk kez yeni bir araç alan bir şahıs veya şirket 4. Basamaktan poliçesi başlamaktadır. Hasar yapmaz ise 1. Yıl için 5. Basamak %10 hasarsızlık indirimi, 2. Yıl yine hasar yapmaz ise %15 hasarsızlık indirimi ve 3. Yılda kendi kusuru ile bir hasar yapmaz ise % 20 hasarsızlık indirimi almış olur. En yüksek hasarsızlık indirimi % 20 dir. 7. Basamak trafik sigortaları en düşük sigorta primini ödemektedir.

 • Trafik sigortası primleri illere göre değişiklik gösterir mi?

  Aracınızın kayıtlı olduğu il trafik sigortası primini etkilemektedir. Sigorta şirketleri her bir araç grubu için elde ettikleri verilere göre kendi tarifelerini oluşturmaktadırlar. İllerdeki hasar frekansına göre primler değişiklik göstermektedir. Genellikle Büyükşehirlerde trafik sigortası primleri yüksek çıkabilmektedir.

 • Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılıyor mu?

  Trafik Sigortaları manevi tazminat taleplerini karşılamamaktadır. Kasko poliçesi satın alarak ek sözleşme maddelerine ekleterek manevi tazminat alabilirsiniz.

 • Trafik sigortası, kaza durumlarında kendi aracımda oluşan hasarımı karşılar mı?

  Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni zararları karşılamaktadır. Bu sigorta türü kendi aracınızda oluşacak hasarı kesinlikle ödemez. Kendi aracınızın hasarlarının karşılanması için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

 • Ticari taksilerin trafik sigortası hususi araçlara göre yüksek midir?

  Ticari taksilerin trafik sigortası poliçe primleri hususi otomobillerden çok daha yüksek olmaktadır. Bunun nedeni; her sigorta şirketi tarafından araç gruplarına göre hasar frekansları, sigortalıdan alınan prim tutarları ve o poliçe süresi içerisinde gerçekleşen hasar tutarları ve gerçekleşmesi olası hasarlar için ayrılan maddi karşılıklar hesaplandıktan sonra prim tespit edilir. Genellikle Ticari taksi araç grubu fazla kaza ve hasara sebep olduğundan, o grup araçların primleri daha yüksek olarak hesaplamaktadır.

 • Trafik sigortası poliçesini vade bitiminde yenilemeyi unutursanız ne olur?

  Araç sahipleri zorunlu olan trafik sigorta poliçesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Araç sahibinin trafik sigorta poliçesinin bitim tarihinden itibaren poliçesini yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için akabinde yapılacak sigorta sözleşmesinde prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek cezalı olarak ve de o anki yeni tarife fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır. Trafik sigortasının yaptırılmamasının en büyük sıkıntısı 3. Şahıslara karşı teminatsız kalma durumunuzdur. Oluşacak bu tür hasarlar kesinlikle teminat dışı kabul edilmiştir. Ayrıca trafik polisinin ya da yetkililerin yapacağı kontrollerde aracın zorunlu trafik sigortası poliçesi bulunmadığı tespit edilirse, araç sürücüsüne para cezası veya aracı trafikten men cezası bile uygulanabilmektedir.

 • Trafik Sigortanı taksitle ödemek mümkün mü?

  Karayolları Zorunlu trafik sigortası poliçesi ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşin olarak ödenmesi esastır. Fakat sigorta şirketleri piyasadan daha fazla pay alabilmek ve rekabet ederek trafik sigortası poliçelerini kendi uhdelerinde anlaşmalı banka kredi kartlarına taksit yapabilmektedirler. Trafik sigorta poliçesi ödemeden dolayı iptal edilememektedir.

 • Araç trafik sigortası poliçe primleri neden her şirkette farklı olabilmektedir?

  Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik gereği , trafik sigortası primleri sigorta şirketlerince tavan fiyatı aşmamak suretiyle serbestçe belirlenebilmektedir. Bu kapsamda her sigorta şirketi kendi istatiksel verilerine göre ve karlılık v.b kriterlerine göre fiyat belirlemesi yoluna gidebilmektedirler. Ayrıca Hazine Müsteşarlığı trafik sigortaları için ayrı bir havuz sistemi oluşturmuştur. Bu havuz da oluşacak kar ve zarar durumuna göre ve de şirketlerin Pazar paylarına göre kara ve zarara iştirak yapılmaktadır.

 • Zorunlu trafik sigortası tedavi giderlerini karşılanıyor mu?

  Trafik sigortaları yapılan ilgili 2011 yılında Kanun değişikliğine istinaden, trafik kazalarında, trafik kazasından dolayı yaralanan kazazedelerin tüm tedavi giderleri “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından üstlenmiştir ve sigorta şirketlerinin direk olarak tedavi giderlerini ödeme sorumluluğu ortadan kalkmıştır. Trafik kazasında yaralananların kazada kusur oranına ve kişilerin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmadan tıbbi malzeme ve ilaç harcamaları da dahil tüm tedavi giderleri SGK tarafından karşılanacak ve SGK tedavi giderlerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden yapılmaktadır.

 • Zorunlu trafik sigortasında sigorta şirketleri tazminatı kaç gün içerisinde ödemek zorundadır?

  Zorunlu Trafik Sigortasında Tazminatı, kazaya ait tutanak ve tüm belgelerin tamamlanması ve sigorta eksperinin raporunu, sigorta şirketinin merkezine teslim ettikten sonra 8 iş günü içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Uygulamada bazı şirketler iş yoğunluğu v.b nedenlerle bu süreci uzatabilmektedir.