HAYAT SİGORTASI

Yaşam kaybı riskine karşı, sigortalı kişinin ailesini ve geride kalanları maddi anlamda koruma amaçlı yapılan sigorta türüdür. Sigortalı kişinin vefatı halinde; sigorta poliçesinde lehdar olarak belirtilen tazminat bedelini alacak kişi veya kişilere, sözleşme doğrultusunda ödeme yapılır. Poliçeler 1 yıllıktır ve isteğe bağlı olarak gelecek yıllarda yenilenebilir. Hayat sigortası rizikonun olduğu durumlarda geçerlidir.
Hayat sigortası 18-65 yaş arasında olan her birey için yapılabilmektedir.
Hayat poliçelerinde vefat riskinin dışında isteğe bağlı olarak; kaza sonucu vefat, kaza sonucu tam ve kısmi maluliyet, hastalık sonucu tam maluliyet, kaza sonucu tedavi ve kaza sonucu gündelik gibi ek teminat alternatifleri de vardır.
Yıllık hayat sigortası bedelleri; yaşa ve mesleğe, seçilecek ek teminatlara ve şirketler arası, kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.
Hayat sigortasını banka mevduatı ile kıyaslamak yanlıştır. Banka mevduatında hesap sahibinin ölümü sonrası aileye yapılacak ödeme ödenen prim kadarıdır. Hayat sigortalarında ise ilk prim ödenmiş olsa bile; aile ödenen primin çok fazlasını alacaktır.
Her türlü sigorta çözümünde en avantajlı poliçeye ulaşmak isterseniz; 0462 322 10 10  hattından ya da online olarak, aktif teklif ve hizmet garantisi sunan Aydemirler Sigorta uzmanlarına mutlaka danışın.