NAKLİYAT SİGORTASI

Emtea Sigortaları
Nakliyat Sigortası; herhangi bir yükün denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu nakil vasıtalarından birisi ile bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları, poliçede belirlenmiş genel ve özel şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.
Taşınan eşya veya ürünler yüklendiği yerden ulaşacağı noktaya kadar taşıma esnasında çarpışma, devrilme, yol kusurları, doğal afetler ve benzeri riskler ile karşı karşıyadır. Kullanılan nakil yollarının her birisi, araçları kullanan kişiler ve yük boşaltma araçları birçok tehlikeye sebep olabilecek çeşitliliktedir.
Nakliyat Sigortasının Güvence Kapsamı
Nakliyat sigortası sayesinde taşınacak yükün yolda başına gelebilecek her türlü olaya karşı güvence altına alınması, bu sayede teslimata dek söz konusu olan risklerin parasal zarara sebep olmaması sağlanır. Çarpışma, aracın devrilmesi, yol kusurlarından kaynaklı durumlar, doğal afetler gibi risklerin hepsi nakliyat sigortasının teminat kapsamına dahil edilebilir. Yük boşaltma araçları, operatör ve sürücüler, yol ve iklimsel şartlar düşünüldüğünde nakliyat esnasında ürün ve yüklerin geniş ölçekli bir rizikoyla karşı karşıya olduğu görülür. Nakliyat sigortaları geleceğin öngörülebilir, risklerin sebep olduğu parasal hasarınsa karşılanabilir hale gelmesine yardımcı olur.
Teminatlar
İlk olarak denizde başlayan taşımacılığın, kara, hava ve demir yollarında da gelişmesi sonucu nakliyat sigortaları yaygınlaşmış ve ihtiyaca yönelik teminat kapsamları da genişletilmiştir.
Nakliyat sigortaları; geniş, dar ve tam ziya gibi teminat alternatiflerine sahiptir. Sigorta poliçeleri sefer esasına dayanılarak yapıldığı gibi; unutma, her seferi bildirememe, geç bildirme gibi risklere karşı abonman poliçeleri de yapılabilmekte dolayısıyla olası riskler ortadan kaldırılmaktadır.
Aydemirlersigorta.com.tr'de Nakliyat Sigortası yaptırmak yükünüzü yük olmaktan kurtarır. Online olarak ya da 0462 322 10 10 hattından sigortanız için en makul fiyatlı ve en kapsamlı nakliyat sigortasını seçebilir, emtianızı her türlü yola gönül rahatıyla çıkarabilirsiniz.